ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น
ฟิตกับเทรนเนอร์ในราคาพิเศษ !

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น
ฟิตกับเทรนเนอร์ในราคาพิเศษ !

Contact Us
เป้าหมายในการจ้างเทรนเนอร์:
กิจกรรมที่สนใจ :

Office Syndrome Fix

กิจกรรมนี้จะเป็นสายฟื้นฟูร่างกายซึ่งสามารถ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

Full Body Stretching
เป็นการยืดเหยียดแบบทั้งตัวทั้งชั่วโมงเพื่อให้
ร่างกายได้ผ่อนคลายจากการใช้งานหนัก

Office Syndrome Fix
การยืดเหยียดเพื่อแก้ไขอาการปวดเมื่อยจากออฟ
ฟิศซินโดรมโดยเฉพาะ และอาจมีการ สอนควบคู่กับ
Weight Training เพื่อเสริมความแข็งแรง
กล้ามเนื้อและแก้ไขอาการ ในระยะยาว

Sport Massage
การนวดกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬา หรือคนที่ใช้
กล้ามเนื้ออย่างหักโหม เพื่อช่วย บรรเทาอาการ
อักเสบของกล้ามเนื้อและรักษาความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของ
กล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นแข็งแรงมากขึ้น

จองคลาสเพื่อเริ่มฟิตเลย !

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น
ฟิตกับเทรนเนอร์ในราคาพิเศษ !

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น
ฟิตกับเทรนเนอร์ในราคาพิเศษ !

Contact Us
เป้าหมายในการจ้างเทรนเนอร์:
กิจกรรมที่สนใจ :

สาระน่ารู้ออฟฟิศซินโดรม