ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น
ฟิตกับเทรนเนอร์ในราคาพิเศษ !

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น
ฟิตกับเทรนเนอร์ในราคาพิเศษ !

Contact Us
เป้าหมายในการจ้างเทรนเนอร์:
กิจกรรมที่สนใจ :

Functional Training

การออกกำลังกายด้วยการเวียนฐาน
ทำให้ออกได้หลายๆ ท่าต่อเนื่อง ครบทุกสัดส่วน
ในคราวเดียว เป็นทั้ง Strength Training และ
Cardio ได้ทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมเบิร์นไขมัน
ทำให้ 1 ชั่วโมงในการออกกำลังกายถูกใช้
อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆ!

โดยปกติเทรนเนอร์จะออกแบบท่าการฝึก
Functional Trainingเรียงให้ครบทุกส่วนของร่างกาย
โดยเลือกท่าให้หลากหลาย จัดเวลาพักระหว่างท่า
ให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมาะกับพื้นฐานร่างกาย
แต่ละบุคคล

จองคลาสเพื่อเริ่มฟิตเลย !

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น
ฟิตกับเทรนเนอร์ในราคาพิเศษ !

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น
ฟิตกับเทรนเนอร์ในราคาพิเศษ !

Contact Us
เป้าหมายในการจ้างเทรนเนอร์:
กิจกรรมที่สนใจ :

สาระน่ารู้ Circuit Training